Финансови отчети

1. Тримесечни отчети


2021

 • Първо тримесечие консолидиран
 • Първо тримесечие

 • 2020

  • Първо тримесечие консолидиран
  • Първо тримесечие
  • Първо тримесечие консолидиран
  • Второ тримесечие
  • Второ тримесечие консолидиран
  • Трето тримесечие
  • Трето тримесечие консолидиран
  • Четвърто тримесечие
  • Четвърто тримесечие консолидиран

  • 2019

   • Първо тримесечие
   • Първо тримесечие консолидиран
   • Второ тримесечие
   • Второ тримесечие консолидиран
   • Трето тримесечие
   • Трето тримесечие консолидиран
   • Четвърто тримесечие
   • Четвърто тримесечие консолидиран

   • 2018

    • Първо тримесечие
    • Първо тримесечие консолидиран
    • Второ тримесечие
    • Второ тримесечие консолидиран
    • Трето тримесечие
    • Трето тримесечие консолидиран
    • Четвърто тримесечие
    • Четвърто тримесечие консолидиран

    • 2017


     2016


     2015


     2014


     2013


     2012


     2011


     2010


     2009


     2008

     2. Годишни отчети


     3. Годишни консолидирани отчети


     4. Доклади за прилагане на политиката за възнагражденията