Финансови отчети

1. Тримесечни отчети


2020

 • Първо тримесечие консолидиран
 • Първо тримесечие
 • Първо тримесечие консолидиран
 • Второ тримесечие
 • Второ тримесечие консолидиран
 • Трето тримесечие
 • Трето тримесечие консолидиран
 • Четвърто тримесечие
 • Четвърто тримесечие консолидиран

 • 2019

  • Първо тримесечие
  • Първо тримесечие консолидиран
  • Второ тримесечие
  • Второ тримесечие консолидиран
  • Трето тримесечие
  • Трето тримесечие консолидиран
  • Четвърто тримесечие
  • Четвърто тримесечие консолидиран

  • 2018

   • Първо тримесечие
   • Първо тримесечие консолидиран
   • Второ тримесечие
   • Второ тримесечие консолидиран
   • Трето тримесечие
   • Трето тримесечие консолидиран
   • Четвърто тримесечие
   • Четвърто тримесечие консолидиран

   • 2017


    2016


    2015


    2014


    2013


    2012


    2011


    2010


    2009


    2008

    2. Годишни отчети


    3. Годишни консолидирани отчети


    4. Доклади за прилагане на политиката за възнагражденията